Υγεία και Πρόνοια

Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο ευρύτερος κλάδος της Υγείας και Πρόνοιας παρουσιάζει ανοδική τάση τα τελευταία χρόνια, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες απασχόλησης. Εκτός από το δημόσιο σύστημα υγείας, διακρίνονται ιδιωτικές δομές, οι οποίες παρέχουν προσωποποιημένες υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας, καλύπτοντας τις ανάγκες του πληθυσμού. Πιο συγκεκριμένα στη χώρα μας, ο τομέας της Υγείας και Πρόνοιας βρίσκεται σε στάδιο ανάπτυξης, ωστόσο παρουσιάζεται μία εμφανής υστέρηση στην ύπαρξη πιστοποίησης γνώσεων.

Μέχρι σήμερα το επίπεδο εξειδίκευσης του ανθρώπινου δυναμικού (πλην των ιατρών) χαρακτηρίζεται σε μεγάλο βαθμό από εμπειρικές γνώσεις, χωρίς τη δυνατότητα πιστοποίησης αυτών. Συνεπώς, η πιστοποίηση που θα οδηγεί σε ενισχυμένα επαγγελματικά προσόντα σε θέσεις εργασίας που συνδέονται με την εξειδίκευση στον τομέα της Υγείας και Πρόνοιας, δημιουργούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και ενισχύουν την παραγωγικότητα και προσαρμοστικότητα του εργαζόμενου στις απαιτήσεις του κλάδου.

Με τα παραπάνω δεδομένα, η πιστοποίηση «Υγεία και Πρόνοια» από το Ελληνικό Ινστιτούτο Πιστοποιήσεων – ΕΛ.ΙΝ.Π. έρχεται να καλύψει τις εξελισσόμενες ανάγκες που θα οδηγήσουν στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις, καθώς και την ικανοποίηση των απαιτήσεων του πληθυσμού. Προκειμένου να καλυφθεί ένα πιο ευρύ φάσμα των νέων απαιτήσεων, αναπτύχθηκαν οι ακόλουθες εξειδικεύσεις (υποσχήματα):

✔ Μητρικός Θηλασμός
✔ Προετοιμασία για γονεϊκότητα
✔ Κατ’ οίκον Περιγεννετική Φροντίδα
✔ Ειδικός στην Φροντίδα και Φύλαξη Παιδιών – Babysitter
✔ Ειδικός στη Φροντίδα και Φύλαξη Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες – Babysitter για Παιδιά με Ειδικές Ανάγκες
✔ Στέλεχος Κοινωνικής Φροντίδας (Διαχείριση πόνου – ψυχολογική στήριξη – δεξιότητες φροντίδας τρίτης ηλικίας)

Αξιολόγηση Γραπτών Εξετάσεων

Η διαδικασία εξέτασης έχει διάρκεια 60 λεπτά και αποτελείται από 30 ερωτήσεις «κλειστού τύπου» πολλαπλής επιλογής, όπου ο υποψήφιος υποχρεούται να επιλέξει την ορθή απάντηση. Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος, ο οποίος θα συγκεντρώσει τουλάχιστον το 70 % της μέγιστης βαθμολογίας.

Λεπτομέρειες

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Πιστοποιήσεων – ΕΛ.ΙΝ.Π. παρέχει τη δυνατότητα σε όλους τους συμμετέχοντες να λάβουν την πιστοποίηση «Υγεία και Πρόνοια».

Διαπιστευμένo πιστοποιητικό από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης – Ε.ΣΥ.Δ.