Τουρισμός – Εστίαση – Πολιτισμός

Ο τουρισμός αποτελεί τα τελευταία χρόνια για την ελληνική οικονομία το ανάχωμα στην ύφεση και την ατμομηχανή για την μείωση της ανεργίας. Επίσης, ο τομέας του τουρισμού είναι ένας από τους λίγους τομείς που παρουσιάζουν επενδυτικό ενδιαφέρον και μπορεί να αποτελέσει βασικό μοχλό για την επάνοδο της χώρας στην ανάπτυξη.

Με τα παραπάνω δεδομένα, η πιστοποίηση «Τουρισμός – Εστίαση – Πολιτισμός» από το Ελληνικό Ινστιτούτο Πιστοποιήσεων – ΕΛ.ΙΝ.Π. έρχεται να καλύψει τις εξελισσόμενες ανάγκες που θα οδηγήσουν στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις, καθώς και την ικανοποίηση των απαιτήσεων του πληθυσμού. Προκειμένου να καλυφθεί ένα πιο ευρύ φάσμα των νέων απαιτήσεων, αναπτύχθηκαν οι ακόλουθες εξειδικεύσεις (υποσχήματα):

✔ Στέλεχος εστίασης-Διοίκησης Μονάδων Εστίασης
✔ Υπάλληλος κρατήσεων
✔ Υπάλληλος υποδοχής-Εξυπηρέτησης πελατών ξενοδοχείου
✔ Στέλεχος διαχείρισης ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων
✔ Οροφοκόμος
✔ Σερβιτόρος
✔ Λινοθηκάριος
✔ Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου
✔ Επαγγελματίας Καθαριστής
✔ Ειδικός Μαγειρικής – Εστιατορικής Τέχνης
✔ Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τουριστικό Τομέα
✔ Υπάλληλος υποδοχής με ψηφιακές δεξιότητες
✔ Εμψυχωτής Τουριστικών Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αναψυχής
✔ Βασικές γνώσεις Λουτροθεραπείας / Θαλασσοθεραπείας – SPA
✔ Ειδικός Μαγειρικής και Ζαχαροπλαστικής Τέχνης
✔ Barista
✔ Στέλεχος Ανάπτυξης Οινοτουρισμού
✔ Ορθές Παραγωγικές Πρακτικές Τροφίμων & Ποτών
✔ Υπάλληλος Επικοινωνίας & εξυπηρέτησης πελατών στις τουριστικές & επισιτιστικές επιχειρήσεις

Αξιολόγηση Γραπτών Εξετάσεων

Η διαδικασία εξέτασης έχει διάρκεια 60 λεπτά και αποτελείται από 30 ερωτήσεις «κλειστού τύπου» πολλαπλής επιλογής, όπου ο υποψήφιος υποχρεούται να επιλέξει την ορθή απάντηση. Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος, ο οποίος θα συγκεντρώσει τουλάχιστον το 70% της μέγιστης βαθμολογίας.

Λεπτομέρειες

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Πιστοποιήσεων – ΕΛ.ΙΝ.Π. παρέχει τη δυνατότητα σε όλους τους συμμετέχοντες να λάβουν την πιστοποίηση «Τουρισμός-Εστίαση-Πολιτισμός».


Διαπιστευμένo πιστοποιητικό από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης – Ε.ΣΥ.Δ.