Τεχνικός Τομέας

Ο πιστοποιημένος στον «Τεχνικό Τομέα» αποκτά ένα σημαντικό εφόδιο στην προσπάθεια εύρεσης εργασίας και την ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων του. Με αυτόν τον τρόπο θα αποκτήσει ειδίκευση και οφέλη τα οποία σχετίζονται με κάθε τομέα της σύγχρονης ανθρώπινης κοινωνίας, και ειδικά στη σημερινή απαιτητική αγορά εργασίας θα μπορεί να εκπληρώσει τις ανάγκες και τις δεξιότητες που απαιτούνται. Επίσης, θα εμπλουτίσει το βιογραφικό του με πιστοποιημένες γνώσεις που θα του παρέχουν μεγάλες επαγγελματικές προοπτικές στο συγκεκριμένο κλάδο.

Η πιστοποίηση «Τεχνικός Τομέας» από το Ελληνικό Ινστιτούτο Πιστοποιήσεων – ΕΛ.ΙΝ.Π. έρχεται να καλύψει τις εξελισσόμενες ανάγκες που θα οδηγήσουν στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις, καθώς και την ικανοποίηση των απαιτήσεων του πληθυσμού. Προκειμένου να καλυφθεί ένα πιο ευρύ φάσμα των νέων απαιτήσεων, αναπτύχθηκαν οι ακόλουθες εξειδικεύσεις (υποσχήματα):

✔ Τεχνικός Σύγχρονων Παραγωγικών Μονάδων – Σύγχρονες Μέθοδοι & Τεχνολογίες
✔ Οργάνωση & Λειτουργία Συνεργείου
✔ Χειριστής Ανυψωτικών Μηχανημάτων (Θεωρητικό Επίπεδο)
✔ Τεχνίτης Πέτρας

Αξιολόγηση Γραπτών Εξετάσεων

Η διαδικασία εξέτασης έχει διάρκεια 60 λεπτά και αποτελείται από 30 ερωτήσεις «κλειστού τύπου» πολλαπλής επιλογής, όπου ο υποψήφιος υποχρεούται να επιλέξει την ορθή απάντηση. Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος, ο οποίος θα συγκεντρώσει τουλάχιστον το 70% της μέγιστης βαθμολογίας.

Λεπτομέρειες

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Πιστοποιήσεων – ΕΛ.ΙΝ.Π. παρέχει τη δυνατότητα σε όλους τους συμμετέχοντες να λάβουν την πιστοποίηση «Τεχνικός Τομέας».


Διαπιστευμένo πιστοποιητικό από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης – Ε.ΣΥ.Δ.