Στέλεχος Μεσιτικής Αστικών Συμβάσεων Ακινήτων – Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας

Τα προηγούμενα χρόνια η ακίνητη περιουσία και κατ’ επέκταση οι επαγγελματικοί κλάδοι που δραστηριοποιούνται σε αυτήν, γνώρισαν μία μεγάλη οικονομική κρίση, με αποτέλεσμα να υποβαθμιστεί κάθε επαγγελματική δραστηριότητα. Ωστόσο, ο κλάδος της ακίνητης περιουσίας και οι εν γένει μεσιτικές υπηρεσίες, είναι ένας από τους βασικότερους κλάδους της οικονομίας της χώρας. Στις μέρες μας ο μεσίτης δεν περιορίζεται μόνο στην εθνική αγορά ακινήτων, αλλά και στην διεθνή. Συγκεκριμένα, η χώρα μας προσφέρει μεγάλο αριθμό ακινήτων και εκτάσεων, κατάλληλων τόσο για τουρισμό, όσο και για επιχειρηματική δραστηριότητα.

Από την πλευρά του επαγγέλματος του μεσίτη οι μακροπρόθεσμες τάσεις εστιάζονται στην αύξηση των υπηρεσιών που θα προσφέρουν οι μεσιτικές επιχειρήσεις, για να μπορέσουν να ανταποκριθούν καλύτερα στην κάλυψη των συνεχώς αυξανόμενων αναγκών της εξελισσόμενης αγοράς των ακινήτων. Οι επαγγελματίες μεσίτες θα πρέπει να αναβαθμίσουν τον ρόλο τους σε εξειδικευμένους συμβούλους ακινήτων εστιάζοντας σε συγκεκριμένους τομείς της αγοράς και ικανοποιώντας στοχευμένες κατηγορίες πελατών. Συνεπώς, η πιστοποίηση που θα οδηγεί σε ενισχυμένα επαγγελματικά προσόντα σε θέσεις εργασίας που σχετίζονται με τον κλάδο των ακινήτων, δημιουργούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και ενισχύουν την παραγωγικότητα και προσαρμοστικότητα του εργαζόμενου στις απαιτήσεις του κλάδου.

Με τα παραπάνω δεδομένα, η πιστοποίηση «Στέλεχος Μεσιτικής Αστικών Συμβάσεων Ακινήτων – Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας» έρχεται να καλύψει τις εξελισσόμενες ανάγκες στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς που άπτονται της διαχείρισης των ακινήτων. Προκειμένου να καλυφθεί ένα πιο ευρύ φάσμα των νέων απαιτήσεων, αναπτύχθηκαν οι ακόλουθες εξειδικεύσεις (υποσχήματα):

Μεσίτης Αστικών Συμβάσεων Ακινήτων
Τεχνικός Διαχείρισης Ακινήτων Μεσιτικού Γραφείου
Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος Μεσιτικής Ακινήτων

Αξιολόγηση Γραπτών Εξετάσεων

Η διαδικασία εξέτασης έχει διάρκεια 60 λεπτά και αποτελείται από 30 ερωτήσεις «κλειστού τύπου» πολλαπλής επιλογής, όπου ο υποψήφιος υποχρεούται να επιλέξει την ορθή απάντηση. Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος, ο οποίος θα συγκεντρώσει τουλάχιστον το 70 % της μέγιστης βαθμολογίας.

Διαπιστευμένo πιστοποιητικό από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης – Ε.ΣΥ.Δ.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Πιστοποιήσεων ΕΛ.ΙΝ.Π επεξεργάζεται τα παραπάνω δεδομένα σύμφωνα με την Πολιτική Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.