Πιστοποίηση στις βασικές δεξιότητες πληροφορικής

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Πιστοποίησεων ΕΛ.ΙΝ.Π σας προσφέρει την ευκαιρία να πιστοποιήσετε τις ικανότητές σας στη χρήση των εφαρμογών του Microsoft Office και να αποκτήσετε πιστοποίηση αναγνωρισμένη τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα.

 

Θεματικές ενότητες

Οι θεματικές ενότητες που καλύπτει το βασικό επίπεδο είναι:

· Χρήση H/Y και Διαχείριση Αρχείων (WINDOWS)
· Επεξεργασία Κειμένου (WORD)
· Υπολογιστικά Φύλλα (EXCEL)
· Βάσεις Δεδομένων (ACCESS)
· Παρουσιάσεις (POWER POINT)
· Υπηρεσίες Διαδικτύου (MICROSOFT INTERNET EXPLORER & OUTLOOK)

 

Που απευθύνεται

· Σε επαγγελματίες και σε εργαζομένους, που θέλουν να είναι παραγωγικοί, αποτελεσματικοί και να επιτυγχάνουν τους στόχους τους στο μικρότερο δυνατό χρόνο
· Σε εταιρίες που θέλουν να αναβαθμίσουν το επίπεδο γνώσεων των υπαλλήλων τους με σκοπό την αύξηση της αποδοτικότητας τους
· Σε φοιτητές και νέους που θέλουν να εκμεταλλευτούν την λειτουργικότητα των συγκεκριμένων εφαρμογών κατά την διάρκεια της φοίτησης τους ή είναι στο ξεκίνημα της καριέρας τους και θέλουν να εμπλουτίσουν το βιογραφικό τους
· Σε όσους θέλουν να αυξήσουν τις επαγγελματικές τους αποδόσεις, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση στον εργασιακό χώρο και να διαφοροποιηθούν έναντι των υπολοίπων εργαζομένων

 

Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ - ΕΛ.ΙΝ.Π. είναι αναγνωρισμένος φορέας από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού – Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Αρ. Κωδ. Πιστοποίησης ΕΟΠΠΕΠ 329/31-08-2018) και τα πιστοποιητικά που εκδίδει είναι αναγνωρισμένα από το Ελληνικό Δημόσιο και αποδεκτά στις προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π.

Διαθέσιμα έντυπα

· Αίτηση υποψηφίου
· Αίτηση συμμετοχής σε εξετάσεις υποψηφίου
· Αίτηση εξεταστικού κέντρου
· Αίτηση συμμετοχής σε εξετάσεις εξεταστικού κέντρου
· Εξεταστέα ύλη
· Διαδικασία εξέτασης
· Χρήση και ανάκληση του πιστοποιητικού
- Διαδικασία ενστάσεων
- Εγχειρίδιο Ποιότητας

 

Δείτε εδώ το πρόγραμμα εξετάσεων