Πιστοποίηση στη Γνώση Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ

Το Σχήμα Πιστοποίησης «Γνώση Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ» αποτελεί τη δυνατότητα ανάπτυξης δεξιοτήτων ως προς τη χρήση των βασικών εργαλείων και εφαρμογών που αφορούν στη χρήση Η/Υ.

Ο πιστοποιημένος στην «Γνώση Πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ», αποκτά ένα σημαντικό εφόδιο στην προσπάθεια εύρεσης εργασίας ή την ενίσχυση των επαγγελματικών του προσόντων, σε όλους τους κλάδους και τις υπηρεσίες του Ιδιωτικού ή Δημόσιου Τομέα. Ο κάτοχος του Πιστοποιητικού θα είναι σε θέση να αναλαμβάνει καθήκοντα που σχετίζονται με τη χρήση Η/Υ σε ένα εξαιρετικά μεγάλο φάσμα δραστηριοτήτων και αρμοδιοτήτων εργασίας τόσο στον τομέα της παροχής υπηρεσιών, όσο και σε άλλα αντικείμενα, όπου εφαρμόζεται η χρήση του Office, το όποιο και αποτελεί το πιο δημοφιλές εργαλείο στη χρήση Η/Υ.

Θεματικές ενότητες

Κάθε ενότητα εξετάζεται ξεχωριστά σε μία συγκεκριμένη εξεταστική ώρα και η βάση για την επιτυχή εξέταση είναι το 70%. Ανάλογα με τις ενότητες που ο υποψήφιος επιθυμεί να εξεταστεί, μπορεί να επιλέξει τον τύπο του πιστοποιητικού CCU που θα λάβει.

Πιστοποιητικό CCU (Διάρκεια 45’ ανά ενότητα)

Χρήση H/Y και Διαχείριση Αρχείων (WINDOWS) 
Επεξεργασία Κειμένου (WORD)
Υπολογιστικά Φύλλα (EXCEL)
Βάσεις Δεδομένων (ACCESS)
Παρουσιάσεις (POWER POINT)

Υπηρεσίες Διαδικτύου (MICROSOFT INTERNET EXPLORER & OUTLOOK) 
Πιστοποιητικό Cross CCU Basic 1
(Συνολική διάρκεια εξέτασης 45’)
 Πιστοποιητικό Cross CCU Basic 2
(Συνολική διάρκεια εξέτασης 45’)
 Επεξεργασία Κειμένου (WORD)  Χρήση H/Y και Διαχείριση Αρχείων (WINDOWS)
 Υπολογιστικά Φύλλα (EXCEL)  Παρουσιάσεις (POWER POINT) 
 Υπηρεσίες Διαδικτύου (MICROSOFT INTERNET EXPLORER & OUTLOOK)   Βάσεις Δεδομένων (ACCESS) 

Οι εξετάσεις δύναται να πραγματοποιηθούν, είτε δια ζώσης σε πιστοποιημένα εξεταστικά κέντρα του ΕΛ.ΙΝ.Π., είτε εξ αποστάσεως με τη μέθοδο Proctoring.

Που απευθύνεται

✔ Σε επαγγελματίες και σε εργαζομένους, που θέλουν να είναι παραγωγικοί, αποτελεσματικοί και να επιτυγχάνουν τους στόχους τους στο μικρότερο δυνατό χρόνο.
✔ Σε εταιρίες που θέλουν να αναβαθμίσουν το επίπεδο γνώσεων των υπαλλήλων τους με σκοπό την αύξηση της αποδοτικότητας τους.
✔ Σε φοιτητές και νέους που θέλουν να εκμεταλλευτούν την λειτουργικότητα των συγκεκριμένων εφαρμογών κατά την διάρκεια της φοίτησης τους ή είναι στο ξεκίνημα της καριέρας τους και θέλουν να εμπλουτίσουν το βιογραφικό τους.
✔ Σε όσους θέλουν να αυξήσουν τις επαγγελματικές τους αποδόσεις, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση στον εργασιακό χώρο και να διαφοροποιηθούν έναντι των υπολοίπων εργαζομένων.

Διαπιστευμένo πιστοποιητικό από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης – Ε.ΣΥ.Δ.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Πιστοποιήσεων ΕΛ.ΙΝ.Π επεξεργάζεται τα παραπάνω δεδομένα σύμφωνα με την Πολιτική Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.