Ξενοδοχεία φιλικά προς τα κατοικίδια

Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ – ΕΛ.ΙΝ.Π. ως διαπιστευμένος φορέας έχει αναπτύξει ιδιωτικό σχήμα πιστοποίησης για την κατάταξη των τουριστικών καταλυμάτων – ξενοδοχείων σε επίπεδα, λαμβάνοντας υπόψη την πολιτική που ακολουθούν και τις υπηρεσίες που παρέχουν, σχετικά με την φιλοξενία των κατοικίδιων. Η κατάταξη των ξενοδοχείων, ανάλογα με τις υπηρεσίες που παρέχουν ως προς τα κατοικίδια, κλιμακώνεται σε τρία επίπεδα:

 

Επίπεδο Ι: Βασικό (Standard)

Επίπεδο ΙΙ: Μεσαίο (Medium)

Επίπεδο ΙΙΙ: Υψηλό (Advanced)

 

Κατόπιν αιτήματος, εξειδικευμένοι επιθεωρητές – συνεργάτες του ΕΛ.ΙΝ.Π. διενεργούν αυτοψία  στο ενδιαφερόμενο τουριστικό κατάλυμα – ξενοδοχείο, είτε με φυσική παρουσία στο χώρο του καταλύματος είτε, σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό, εξ αποστάσεως και σε πραγματικό χρόνο. Σε περίπτωση επιτυχούς ελέγχου, το τουριστικό κατάλυμα – ξενοδοχείο θα λαμβάνει από το ΕΛ.ΙΝ.Π. πιστοποιητικό κατάταξης τριετούς διάρκειας στο οποίο θα αναγράφεται και το επίπεδο προσαρμογής του. Επίσης, ο φορέας ΕΛ.ΙΝ.Π. θα προβαίνει σε ετήσια επιτήρηση του πιστοποιητικού και των κριτηρίων, βάσει των οποίων αυτό εξεδόθει.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα 215 5601137 & 215 5150000 ή να μας στείλετε e-mail στη διεύθυνση inbox@elinp.gr