Πιστοποίηση Οινοχόου

 

Τι είναι ο Οινοχόος

Είναι το στέλεχος που αναλαμβάνει το σχεδιασμό και τη διαχείριση της κάβας σε εστιατόρια, ξενοδοχεία, οινοποιεία κλπ. Συντάσσει τη λίστα κρασιών, φροντίζει για τη συντήρηση και διαχείρισή τους, συμβουλεύει και προτείνει κρασί στους πελάτες και αναλαμβάνει το σερβίρισμά του.

Η πιστοποίηση του επαγγελματία Οινοχόου (Sommelier), δίνει τη δυνατότητα εύρεσης απασχόλησης σε υψηλού επιπέδου εστιατόρια και ξενοδοχεία με πλούσια κάβα που έχουν ανάγκη τις γνώσεις ενός ειδικού. Οι Sommeliers είναι, εκείνοι, οι ειδικευμένοι επαγγελματίες που διαχειρίζονται τις κάβες και αυξάνουν θεαματικά τις πωλήσεις ενός εστιατορίου προωθώντας τα κατάλληλα κρασιά για κάθε έδεσμα.

 

Διαδικασία εξέτασης

Η εξέταση περιλαμβάνει 50 ερωτήσεις κλειστού τύπου. Διάρκεια εξέτασης 60 λεπτά. Ποσοστό επιτυχίας 75%.

 

Τυπικά Ακαδημαϊκά προσόντα

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι απόφοιτοι κατ΄ ελάχιστο:

✔ Απόφοιτοι ΕΠΑΣ, ΑΣΤΕ, ή άλλων ισότιμων σχολών

✔ Απόφοιτοι Γυμνασίου - Επαγγελματική εμπειρία 3 χρόνια – Φοίτηση στο τμήμα μετεκπαίδευσης του ΟΤΕΚ για οινοχόους

✔ Απόφοιτοι Γυμνασίου – Επαγγελματική εμπειρία 4 χρόνια – Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση για το σύνολο των γνώσεων (θεωρία) που αντιστοιχούν στις 3 κύριες λειτουργίες του επαγγέλματος (ΚΕΛ 1, ΚΕΛ 2, ΚΕΛ 3)

✔ Απόφοιτοι Λυκείου – Επαγγελματική Εμπειρία 2 χρόνια - Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση για το σύνολο των γνώσεων (θεωρία) που αντιστοιχούν στις 3 κύριες λειτουργίες του επαγγέλματος (ΚΕΛ 1, ΚΕΛ 2, ΚΕΛ 3)

✔ Απόφοιτοι ΙΕΚ (κάτοχοι διπλώματος μεταδευτεροβάθμιας κατάρτισης) ειδικότητας Οινοχόου

✔ Η πολύ καλή γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας αποτελεί πρόσθετο προσόν

 

Επαγγελματική Εμπειρία

Χωρίς να είναι απαραίτητη, αποτελεί πρόσθετο προσόν αν οι υποψήφιοι Οινοχόοι έχουν μια καλή γνώση και επαγγελματική εμπειρία γύρω από τον τομέα της γευσιγνωσίας και του κρασιού καθώς επίσης και του τομέα της εστίασης.

 

Γενικές δεξιότητες (generic skills)

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αυξημένες κοινωνικές δεξιότητες, όπως ευχέρεια στην επικοινωνία, αγωγή και ευγενική συμπεριφορά.

Θα πρέπει να έχουν ένα καλό επίπεδο γενικών γνώσεων ώστε να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τους υποψηφίους πελάτες τους και να αναπτύσσουν ένα πνεύμα συνεργασίας και επαγγελματισμού με τους συναδέλφους και προϊσταμένους τους στους χώρους εργασίας.

 

Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ - ΕΛ.ΙΝ.Π. έχει αναπτύξει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Διεθνών Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001/2008 και ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024:2012, με σκοπό η διαδικασία πιστοποίησης να υλοποιείται με τεκμηριωμένη επάρκεια, αμεροληψία, αντικειμενικότητα, αξιοπιστία και εγκυρότητα. Το σχήμα πιστοποίησης «Οινοχόου» είναι διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης – Ε.ΣΥ.Δ.

 

Συνημμένα

✔ Αίτηση Υποψηφίου

✔ Αίτηση συμμετοχής σε εξετάσεις

✔ Προϋποθέσεις Συμμετοχής

✔   Syllabus

✔ Όροι χρήσης πιστοποιητικού