Οικονομία – Διοίκηση

Ο πιστοποιημένος στην «Οικονομία-Διοίκηση» αποκτά ένα σημαντικό εφόδιο στην προσπάθεια εύρεσης εργασίας ή την ενίσχυση των επαγγελματικών του προσόντων. Με αυτόν τον τρόπο θα αποκτήσει ειδίκευση και οφέλη τα οποία σχετίζονται με κάθε τομέα της σύγχρονης ανθρώπινης κοινωνίας και ειδικά στη σημερινή απαιτητική αγορά εργασίας, θα μπορεί να εκπληρώσει τις ανάγκες και τις δεξιότητες που απαιτούνται. Επίσης, θα εμπλουτίσει το βιογραφικό του με πιστοποιημένες γνώσεις που θα του παρέχουν μεγάλες επαγγελματικές προοπτικές στο συγκεκριμένο κλάδο.

Η πιστοποίηση «Οικονομία-Διοίκηση» από το Ελληνικό Ινστιτούτο Πιστοποιήσεων – ΕΛ.ΙΝ.Π. έρχεται να καλύψει τις εξελισσόμενες ανάγκες που θα οδηγήσουν στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις, καθώς και την ικανοποίηση των απαιτήσεων του πληθυσμού. Προκειμένου να καλυφθεί ένα πιο ευρύ φάσμα των νέων απαιτήσεων, αναπτύχθηκαν οι ακόλουθες εξειδικεύσεις (υποσχήματα):

✔ Υπάλληλος Γραφείου/Διοικητικής Υποστήριξης
✔ Τεχνικές Πωλήσεων
✔ Στέλεχος Προώθησης Πωλήσεων Λιανικού Εμπορίου (Merchandiser)
✔ Στέλεχος Πωλήσεων
✔ Στέλεχος Marketing Προϊόντων Διατροφής
✔ Υπάλληλος Οικονομικών Υπηρεσιών
✔ Υπάλληλος Γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης (εξαγωγών)
✔ Ειδικός στη Συνδυαστική Ανάπτυξη Περιεχομένου και Γλώσσας (Content and Language Integrated Learning-CLIL)
✔ Βασικές Γνώσεις Χρηματοοικονομικών
✔ Οριζόντιες Ξενόγλωσσες Ικανότητες στο χώρο της εργασίας
✔ Στέλεχος Διαχείρισης Ποιότητας
✔ Στέλεχος γραμματειακής υποστήριξης
✔ Οργάνωση και λειτουργία δημοσίων υπηρεσιών, οργανισμών και επιχειρήσεων
✔ Πωλητής – Στέλεχος Εξαγωγικού – Διεθνούς εμπορίου
✔ Υπάλληλος υποδοχής, επικοινωνίας κι εξυπηρέτησης πελατών
✔ Στέλεχος ψηφιακού επιχειρείν και επιχειρησιακής κουλτούρας
✔ Ειδικός στην Ανάλυση των Οικονομικών της Ψηφιακής Ασφάλειας
✔ Στέλεχος Χρηματοοικονομικής Τεχνολογίας
✔ Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος Επιχείρησης & Διαχείρισης Έργων
✔ Στέλεχος Ναυτιλιακής Διοίκησης & Οργάνωσης – Βασικό επίπεδο

Αξιολόγηση Γραπτών Εξετάσεων

Η διαδικασία εξέτασης έχει διάρκεια 60 λεπτά και αποτελείται από 30 ερωτήσεις «κλειστού τύπου» πολλαπλής επιλογής, όπου ο υποψήφιος υποχρεούται να επιλέξει την ορθή απάντηση. Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος, ο οποίος θα συγκεντρώσει τουλάχιστον το 70% της μέγιστης βαθμολογίας.

Λεπτομέρειες

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Πιστοποιήσεων – ΕΛ.ΙΝ.Π. παρέχει τη δυνατότητα σε όλους τους συμμετέχοντες να λάβουν την πιστοποίηση «Οικονομία-Διοίκηση».

Διαπιστευμένo πιστοποιητικό από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης – Ε.ΣΥ.Δ.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Πιστοποιήσεων ΕΛ.ΙΝ.Π επεξεργάζεται τα παραπάνω δεδομένα σύμφωνα με την Πολιτική Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.