Οικονομία - Διοίκηση

business administration

 

Ο πιστοποιημένος στην «Οικονομία-Διοίκηση» αποκτά ένα σημαντικό εφόδιο στην προσπάθεια εύρεσης εργασίας ή την ενίσχυση των επαγγελματικών του προσόντων. Με αυτόν τον τρόπο θα αποκτήσει ειδίκευση και οφέλη τα οποία  σχετίζονται με κάθε τομέα της σύγχρονης ανθρώπινης κοινωνίας και ειδικά στη σημερινή απαιτητική αγορά εργασίας, θα μπορεί να εκπληρώσει τις ανάγκες και τις δεξιότητες που απαιτούνται.  Επίσης, θα εμπλουτίσει το βιογραφικό του με πιστοποιημένες γνώσεις που θα του παρέχουν μεγάλες επαγγελματικές προοπτικές στο συγκεκριμένο κλάδο.

 

Η πιστοποίηση «Οικονομία-Διοίκηση» από το Ελληνικό Ινστιτούτο Πιστοποιήσεων – ΕΛ.ΙΝ.Π. έρχεται να καλύψει τις εξελισσόμενες ανάγκες που θα οδηγήσουν στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις, καθώς και την ικανοποίηση των απαιτήσεων του πληθυσμού. Προκειμένου να καλυφθεί ένα πιο ευρύ φάσμα των νέων απαιτήσεων, αναπτύχθηκαν οι ακόλουθες εξειδικεύσεις (υποσχήματα):


✔ Υπάλληλος Γραφείου/Διοικητικής Υποστήριξης

✔ Στέλεχος Προώθησης Πωλήσεων Λιανικού Εμπορίου (Merchandiser)

✔  Στέλεχος Πωλήσεων

✔  Στέλεχος Marketing Προϊόντων Διατροφής

✔  Υπάλληλος Γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης (εξαγωγών)

✔  Ειδικός στη Συνδυαστική Ανάπτυξη Περιεχομένου και Γλώσσας (Content and Language Integrated Learning-CLIL)

 

Αξιολόγηση Γραπτών Εξετάσεων

Η διαδικασία εξέτασης έχει διάρκεια 60 λεπτά και αποτελείται από 30 ερωτήσεις «κλειστού τύπου» πολλαπλής επιλογής, όπου ο υποψήφιος υποχρεούται να επιλέξει την ορθή απάντηση. Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος, ο οποίος θα συγκεντρώσει τουλάχιστον το 70% της μέγιστης βαθμολογίας.

 

Λεπτομέρειες

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Πιστοποιήσεων – ΕΛ.ΙΝ.Π. παρέχει τη δυνατότητα σε όλους τους συμμετέχοντες να λάβουν την πιστοποίηση «Οικονομία-Διοίκηση»

 

Συνημμένα

✔ Αίτηση Υποψηφίου

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Syllabus

Ειδικός Κανονισμός Κ.21

 

 

 

Μερικά από αυτά είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου, ενώ άλλα μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον ιστότοπο μας και την εμπειρία του χρήστη (παρακολούθηση cookie). Μπορείτε να αποφασίσετε μόνοι σας εάν θέλετε να επιτρέψετε τα cookies ή όχι. Λάβετε υπόψη ότι εάν τα απορρίψετε, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του ιστότοπου.