Κατάταξη Kαταλυμάτων σε Aστέρια και Kλειδιά

Το σύστημα κατάταξης ξενοδοχείων και ενοικιαζόμενων δωματίων σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα προέκυψε από την ανάγκη για αξιόπιστη πληροφόρηση, σχετικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες, εγκαταστάσεις και ανέσεις των τουριστικών καταλυμάτων. H πιστοποίηση ενός τουριστικού καταλύματος σε μία συγκεκριμένη κατηγορία αστέρων ή κλειδιών αποτελεί για τον επισκέπτη μια διαβεβαίωση ότι το κατάλυμα θα του παρέχει υπηρεσίες, σύμφωνες με τις καθορισμένες προδιαγραφές αυτής της κατηγορίας.

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο για το σύστημα κατάταξης τουριστικών μονάδων σε αστέρια και κλειδιά βρίσκεται σε πλήρη εφαρμογή από την 1/1/2015.

Η διαδικασία που ακολουθείται για την κατάταξη των καταλυμάτων (Ξενοδοχεία, Οργανωμένες Τουριστικές Κατασκηνώσεις, Ενοικιαζόμενα Δωμάτια, Διαμερίσματα) σε αστέρια και κλειδιά, συνοψίζεται ως ακολούθως:

✔ Υποβολή αίτησης κατάταξης από τον εκμεταλλευτή
✔ Διαδικασία ελέγχου αίτησης από το Ξ.Ε.Ε. (Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος)
✔ Διαχείριση αίτησης από τον Φ.Δ.Ε.Ε. (Φορέας για Διενέργεια Ελέγχων και Επιθεωρήσεων)
✔ Ενέργειες Επιθεωρητή
✔ Ολοκλήρωση Πιστοποίησης από το Φ.Δ.Ε.Ε.
✔ Έκδοση Πιστοποιητικού από το Ξ.Ε.Ε.

Βάσει των οριζόμενων στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, το Ελληνικό Ινστιτούτο Πιστοποιήσεων – ΕΛ.ΙΝ.Π. διενεργεί ελέγχους και επιθεωρήσεις για την κατάταξη των τουριστικών καταλυμάτων και συντάσσει Τεχνική Έκθεση, βάση της οποίας το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ξ.Ε.Ε.), ως αρμόδιος φορέας σύμφωνα με το Ν.4276/2014 (ΦΕΚ Α 155), εκδίδει τα πιστοποιητικά κατάταξης.

Συνημμένα

✔ Πολιτική Αμεροληψίας
✔ Πολιτική Διαχείρισης Παραπόνων

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Πιστοποιήσεων ΕΛ.ΙΝ.Π επεξεργάζεται τα παραπάνω δεδομένα σύμφωνα με την Πολιτική Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.