Εξεταστικό Κέντρο Δήμος Διεύθυνση

 

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να προμηθευτείτε τη σχετική αίτηση προκειμένου να πιστοποιηθείτε ως εξεταστικό κέντρο του Ελληνικού Ινστιτούτου Πιστοποιήσεων.