Δικαίωμα συμμετοχής υποψηφίων σε εξέταση

Στις εξετάσεις τις οποίες διενεργεί το Ελληνικό Ινστιτούτο Πιστοποιήσεων – ΕΛ.ΙΝ.Π, στα διαπιστευμένα σχήματα που διαθέτει, έχει το δικαίωμα να συμμετέχει ο κάθε υποψήφιος. Βασική προϋπόθεση αποτελεί το γεγονός ότι ο ενδιαφερόμενος προς πιστοποίηση θα πρέπει να πληροί τα κριτήρια του εκάστοτε σχήματος πιστοποίησης.

Ο υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλει αίτηση η οποία θα απευθύνεται στο ΕΛ.ΙΝ.Π, είτε διά μέσου των εξεταστικών κέντρων που συνεργάζεται το ΕΛ.ΙΝ.Π, είτε απ΄ ευθείας στα γραφεία του. Ο αιτούμενος συμπληρώνει τη σχετική αίτηση την οποία θα βρει στην ιστοσελίδα του ΕΛ.ΙΝ.Π, στα κατά τόπους συνεργαζόμενα εξεταστικά κέντρα ή στα γραφεία του.

Ο Υποψήφιος έχει την δυνατότητα να δηλώσει συμμετοχή στις εξετάσεις 48 ώρες πριν την προγραμματισμένη διενέργειά τους. Το ΕΛ.ΙΝΠ υποχρεούται να τηρεί τη πολιτική διασφάλισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία

Σύστημα εξετάσεων

Επιλέξτε τον σύνδεσμο "Είσοδος" σας για να συνδεθείτε στο σύστημα υλοποίησης εξετάσεων του ΕΛ.ΙΝ.Π

Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω πρότυπα προκειμένου να υποβάλετε κάποια ένσταση ή παράπονο.

Ο Φορέας θα σας απαντήσει εντός 10 εργάσιμων ημερών.