Ελληνικό Ινστιτούτο Πιστοποιήσεων

 

Τηλέφωνα: 2155150000 , 6987482679
Οδός: 3ης Σεπτεμβρίου 59
ΤΚ: 10433
Πόλη: Αθήνα
inbox@elinp.gr