Εξεταστικό Κέντρο Νομός Πιστοποίηση Ημ. Εξέτασης Παρατηρήσεις
ΕΛ.ΙΝ.Π Αττικής CROSS CCU BASIC 2 17/02/2021 10:00
ΕΛ.ΙΝ.Π Αττικής CROSS CCU BASIC 1 16/02/2021 09:00
ΕΛ.ΙΝ.Π Αττικής Παρουσιάσεις 12/02/2021 17:00
ΕΛ.ΙΝ.Π Αττικής Βάσεις Δεδομένων 12/02/2021 16:00
ΕΛ.ΙΝ.Π Αττικής Υπηρεσίες Διαδικτύου 12/02/2021 15:00
ΕΛ.ΙΝ.Π Αττικής Υπολογιστικά Φύλλα 11/02/2021 12:00
ΕΛ.ΙΝ.Π Αττικής Επεξεργασία Κειμένου 11/02/2021 11:00
ΕΛ.ΙΝ.Π Αττικής Χειρισμός Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων 11/02/2021 10:00
ΕΛ.ΙΝ.Π Αττικής Χρηματοοικονομικός σύμβουλος μεσιτικής ακινήτων 09/02/2021 19:30
ΕΛ.ΙΝ.Π Αττικής Τεχνικός διαχείρισης ακινήτων μεσιτικού γραφείου 09/02/2021 18:30
ΕΛ.ΙΝ.Π Αττικής Μεσίτης Αστικών Συμβάσεων Ακινήτων 09/02/2021 17:30
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤ. ΕΠΙΧ. ΑΝΑΠ Αττικής Μητρικός Θηλασμός 08/02/2021 10:00
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤ. ΕΠΙΧ. ΑΝΑΠ Αττικής Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 20/02/2021 10:00 Ακυρώθηκε
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤ. ΕΠΙΧ. ΑΝΑΠ Αττικής Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 13/02/2021 10:00 Ακυρώθηκε
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤ. ΕΠΙΧ. ΑΝΑΠ Αττικής Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 10/02/2021 15:00 Ακυρώθηκε
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤ. ΕΠΙΧ. ΑΝΑΠ Αττικής Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 06/02/2021 10:00 Ακυρώθηκε
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤ. ΕΠΙΧ. ΑΝΑΠ Αττικής Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 30/01/2021 10:00 Ακυρώθηκε
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤ. ΕΠΙΧ. ΑΝΑΠ Αττικής Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 28/01/2021 17:00 Ακυρώθηκε
ΕΛ.ΙΝ.Π Αττικής Ειδικός στη Φροντίδα και Φύλαξη Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες - Babysitter για Παιδιά με Ειδικές Ανάγκες 08/01/2021 20:00
ΕΛ.ΙΝ.Π Αττικής Ειδικός στην Φροντίδα και Φύλαξη Παιδιών - Babysitter 08/01/2021 19:00
Σελίδα 1 από 31