Εξεταστικό Κέντρο Νομός Πιστοποίηση Ημ. Εξέτασης Παρατηρήσεις
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤ. ΕΠΙΧ. ΑΝΑΠ Αττικής Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 06/02/2021 10:00
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤ. ΕΠΙΧ. ΑΝΑΠ Αττικής Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 30/01/2021 10:00
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤ. ΕΠΙΧ. ΑΝΑΠ Αττικής Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 28/01/2021 17:00
ΕΛ.ΙΝ.Π Αττικής Ειδικός στη Φροντίδα και Φύλαξη Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες - Babysitter για Παιδιά με Ειδικές Ανάγκες 08/01/2021 20:00
ΕΛ.ΙΝ.Π Αττικής Ειδικός στην Φροντίδα και Φύλαξη Παιδιών - Babysitter 08/01/2021 19:00
ΕΛ.ΙΝ.Π Αττικής Κατ' οίκον Περιγεννετική Φροντίδα 08/01/2021 18:00
ΕΛ.ΙΝ.Π Αττικής Προετοιμασία για γονεϊκότητα 08/01/2021 17:00
ΕΛ.ΙΝ.Π Αττικής Μητρικός Θηλασμός 08/01/2021 16:00
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤ. ΕΠΙΧ. ΑΝΑΠ Αττικής Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 23/01/2021 10:00
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤ. ΕΠΙΧ. ΑΝΑΠ Αττικής Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 20/01/2021 15:00
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤ. ΕΠΙΧ. ΑΝΑΠ Αττικής Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 16/01/2021 10:00 Ακυρώθηκε
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤ. ΕΠΙΧ. ΑΝΑΠ Αττικής Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 14/01/2021 15:00 Ακυρώθηκε
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤ. ΕΠΙΧ. ΑΝΑΠ Αττικής Μητρικός Θηλασμός 12/12/2020 10:00
ΕΛ.ΙΝ.Π Αττικής Ειδικός στη Φροντίδα και Φύλαξη Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες - Babysitter για Παιδιά με Ειδικές Ανάγκες 14/12/2020 20:00
ΕΛ.ΙΝ.Π Αττικής Ειδικός στην Φροντίδα και Φύλαξη Παιδιών - Babysitter 14/12/2020 19:00
ΕΛ.ΙΝ.Π Αττικής Κατ' οίκον Περιγεννετική Φροντίδα 14/12/2020 18:00
ΕΛ.ΙΝ.Π Αττικής Προετοιμασία για γονεϊκότητα 14/12/2020 17:00
ΕΛ.ΙΝ.Π Αττικής Χρηματοοικονομικός σύμβουλος μεσιτικής ακινήτων 17/12/2020 19:30
ΕΛ.ΙΝ.Π Αττικής Τεχνικός διαχείρισης ακινήτων μεσιτικού γραφείου 17/12/2020 18:30
ΕΛ.ΙΝ.Π Αττικής Μεσίτης Αστικών Συμβάσεων Ακινήτων 17/12/2020 17:30
Σελίδα 1 από 30