Εξεταστικό Κέντρο Νομός Πιστοποίηση Ημ. Εξέτασης Παρατηρήσεις
ΕΡΕΙΣΜΑ ΚΔΒΜ2 Αχαΐας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 17/11/2020 10:00
ΑΛΑΚΙΟΖΟΓΛΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ Πέλλας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 13/11/2020 19:00
ΕΡΕΙΣΜΑ ΚΔΒΜ2 Αχαΐας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 10/11/2020 10:00
CONSUL Α.Ε Αρτα Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 11/11/2020 09:00
CONSUL Α.Ε Αρτα Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 10/11/2020 09:00
HONESTY Ε.Π.Ε Αττικής Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών 22/10/2020 11:00
ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΚΔΒΜ2 Ξάνθης Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 04/11/2020 17:00
ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΚΔΒΜ2 Ξάνθης Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 02/11/2020 17:00
CONSUL Α.Ε Λακωνίας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 04/11/2020 17:00
CONSUL Α.Ε Λακωνίας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 02/11/2020 17:00
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤ. ΕΠΙΧ. ΑΝΑΠ Θεσσαλονίκης Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 22/10/2020 16:00
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤ. ΕΠΙΧ. ΑΝΑΠ Αττικής Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 31/10/2020 10:00
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤ. ΕΠΙΧ. ΑΝΑΠ Αττικής Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 23/10/2020 17:00 Ακυρώθηκε
HONESTY Ε.Π.Ε Αττικής Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών 08/10/2020 11:00
HONESTY Ε.Π.Ε Αττικής Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών 06/10/2020 11:00
ΑΛΑΚΙΟΖΟΓΛΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ Πέλλας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 16/10/2020 19:00
ΑΛΑΚΙΟΖΟΓΛΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ Πέλλας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 15/10/2020 20:00
CONSUL Α.Ε Αρτα Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 23/10/2020 09:00 Ακυρώθηκε
CONSUL Α.Ε Αρτα Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 16/10/2020 09:00
CONSUL Α.Ε Ηλείας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 20/10/2020 15:00
Σελίδα 1 από 29