Εξεταστικό Κέντρο Νομός Πιστοποίηση Ημ. Εξέτασης Παρατηρήσεις
CONSUL Α.Ε Αρτα Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 04/04/2020 10:00 Ακυρώθηκε
ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ACTIONAID Αττικής Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 31/03/2020 10:00 Ακυρώθηκε
ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ACTIONAID Αττικής Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 26/03/2020 10:00 Ακυρώθηκε
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤ. ΕΠΙΧ. ΑΝΑΠ Αττικής Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 21/03/2020 11:00 Ακυρώθηκε
CONSUL Α.Ε Αρτα Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 28/03/2020 10:00 Ακυρώθηκε
CONSUL Α.Ε Αρτα Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 21/03/2020 10:00 Ακυρώθηκε
CONSUL Α.Ε Αρτα Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 18/03/2020 09:00 Ακυρώθηκε
CONSUL Α.Ε Αρτα Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 16/03/2020 09:00 Ακυρώθηκε
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤ. ΕΠΙΧ. ΑΝΑΠ Αττικής Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 14/03/2020 10:00 Ακυρώθηκε
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤ. ΕΠΙΧ. ΑΝΑΠ Θεσσαλονίκης Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 04/03/2020 17:30 Ακυρώθηκε
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤ. ΕΠΙΧ. ΑΝΑΠ Θεσσαλονίκης Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 03/03/2020 17:30
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤ. ΕΠΙΧ. ΑΝΑΠ Θεσσαλονίκης Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 02/03/2020 17:30 Ακυρώθηκε
ΑΛΑΚΙΟΖΟΓΛΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ Πέλλας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 26/02/2020 14:00
ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΚΔΒΜ2 Ξάνθης Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 26/02/2020 17:00
ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΚΔΒΜ2 Ξάνθης Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 24/02/2020 17:00
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤ. ΕΠΙΧ. ΑΝΑΠ Αττικής Τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων 15/02/2020 10:00
CONSUL Α.Ε Ηλείας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 21/02/2020 16:00
CONSUL Α.Ε 21/02/2020 16:00
CONSUL Α.Ε Ηλείας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 19/02/2020 16:00
ΕΡΕΙΣΜΑ ΚΔΒΜ2 Αχαΐας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 17/02/2020 16:00
Σελίδα 1 από 20