Εξεταστικό Κέντρο Νομός Πιστοποίηση Ημ. Εξέτασης Παρατηρήσεις
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤ. ΕΠΙΧ. ΑΝΑΠ Αττικής Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 10/10/2020 10:00
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤ. ΕΠΙΧ. ΑΝΑΠ Θεσσαλονίκης Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 02/10/2020 10:00
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤ. ΕΠΙΧ. ΑΝΑΠ Θεσσαλονίκης Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 30/09/2020 10:00
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤ. ΕΠΙΧ. ΑΝΑΠ Αττικής Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 26/09/2020 10:00
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤ. ΕΠΙΧ. ΑΝΑΠ Αττικής Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 19/09/2020 10:00 Ακυρώθηκε
ΑΛΑΚΙΟΖΟΓΛΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ Πέλλας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 26/09/2020 11:30 Ακυρώθηκε
ΑΛΑΚΙΟΖΟΓΛΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ Πέλλας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 19/09/2020 11:30 Ακυρώθηκε
CONSUL Α.Ε Αιτωλοακαρνανίας Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών 14/09/2020 10:00 Ακυρώθηκε
CONSUL Α.Ε Αιτωλοακαρνανίας Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών 11/09/2020 10:00
CONSUL Α.Ε Αρτα Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών 15/09/2020 11:00 Ακυρώθηκε
CONSUL Α.Ε Αρτα Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών 14/09/2020 11:00
CONSUL Α.Ε Λακωνίας Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών 10/09/2020 16:00 Ακυρώθηκε
CONSUL Α.Ε Λακωνίας Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών 09/09/2020 16:00
ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΚΔΒΜ2 Ξάνθης Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών 09/09/2020 11:00
ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΚΔΒΜ2 Ξάνθης Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών 08/09/2020 11:00
ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΚΔΒΜ2 Καβάλας Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών 08/09/2020 10:00
ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΚΔΒΜ2 Καβάλας Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών 07/09/2020 10:00
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤ. ΕΠΙΧ. ΑΝΑΠ Αττικής Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 05/09/2020 10:00
ΑΛΑΚΙΟΖΟΓΛΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ Πέλλας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 05/09/2020 11:00
CONSUL Α.Ε Λακωνίας Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών 27/08/2020 10:00 Ακυρώθηκε
Σελίδα 1 από 27