Εξεταστικό Κέντρο Νομός Πιστοποίηση Ημ. Εξέτασης
CONSUL Α.Ε Αρτα Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 18/03/2020 09:00
CONSUL Α.Ε Αρτα Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 16/03/2020 09:00
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤ. ΕΠΙΧ. ΑΝΑΠ Αττικής Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 14/03/2020 10:00
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤ. ΕΠΙΧ. ΑΝΑΠ Θεσσαλονίκης Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 04/03/2020 17:30
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤ. ΕΠΙΧ. ΑΝΑΠ Θεσσαλονίκης Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 03/03/2020 17:30
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤ. ΕΠΙΧ. ΑΝΑΠ Θεσσαλονίκης Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 02/03/2020 17:30
ΑΛΑΚΙΟΖΟΓΛΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ Πέλλας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 26/02/2020 14:00
ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΚΔΒΜ2 Ξάνθης Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 26/02/2020 17:00
ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΚΔΒΜ2 Ξάνθης Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 24/02/2020 17:00
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤ. ΕΠΙΧ. ΑΝΑΠ Αττικής Τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων 15/02/2020 10:00
CONSUL Α.Ε Ηλείας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 21/02/2020 16:00
CONSUL Α.Ε 21/02/2020 16:00
CONSUL Α.Ε Ηλείας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 19/02/2020 16:00
ΕΡΕΙΣΜΑ ΚΔΒΜ2 Αχαΐας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 17/02/2020 16:00
ΕΡΕΙΣΜΑ ΚΔΒΜ2 Αχαΐας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 15/02/2020 09:00
CONSUL Α.Ε Λακωνίας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 11/02/2020 10:00
CONSUL Α.Ε Λακωνίας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 10/02/2020 15:00
HONESTY Ε.Π.Ε Αττικής Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 19/02/2020 18:00
HONESTY Ε.Π.Ε Αττικής Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 17/02/2020 18:00
HONESTY Ε.Π.Ε Αττικής Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 12/02/2020 18:00
CONSUL Α.Ε Αρτα Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 14/02/2020 09:00
CONSUL Α.Ε Αιτωλοακαρνανίας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 14/02/2020 09:00
CONSUL Α.Ε Αρτα Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 12/02/2020 09:00
CONSUL Α.Ε Αιτωλοακαρνανίας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 12/02/2020 09:00
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤ. ΕΠΙΧ. ΑΝΑΠ Θεσσαλονίκης Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 12/02/2020 17:30
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤ. ΕΠΙΧ. ΑΝΑΠ Θεσσαλονίκης Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 10/02/2020 17:30
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤ. ΕΠΙΧ. ΑΝΑΠ Αττικής Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 21/02/2020 12:00
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤ. ΕΠΙΧ. ΑΝΑΠ Αττικής Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 15/02/2020 11:00
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤ. ΕΠΙΧ. ΑΝΑΠ Αττικής Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 10/02/2020 12:00
CONSUL Α.Ε Ηλείας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 20/02/2020 15:00
CONSUL Α.Ε Ηλείας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 18/02/2020 15:00
CONSUL Α.Ε Ηλείας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 12/02/2020 15:00
CONSUL Α.Ε Ηλείας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 07/02/2020 15:00
CONSUL Α.Ε Μεσσηνίας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 19/02/2020 17:30
CONSUL Α.Ε Μεσσηνίας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 12/02/2020 17:30
CONSUL Α.Ε Αιτωλοακαρνανίας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 04/02/2020 09:00
CONSUL Α.Ε Αιτωλοακαρνανίας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 03/02/2020 09:00
ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΚΔΒΜ2 Ξάνθης Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 31/01/2020 17:00
ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΚΔΒΜ2 Ξάνθης Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 30/01/2020 17:00
CONSUL Α.Ε Δωδεκανήσου Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 17/01/2020 09:00
CONSUL Α.Ε Δωδεκανήσου Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 16/01/2020 09:00
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤ. ΕΠΙΧ. ΑΝΑΠ Αττικής Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 31/01/2020 12:00
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤ. ΕΠΙΧ. ΑΝΑΠ Αττικής Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 25/01/2020 11:00
HONESTY Ε.Π.Ε Αττικής Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 17/01/2020 10:00
HONESTY Ε.Π.Ε Αττικής Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 16/01/2020 10:00
ΕΡΕΙΣΜΑ ΚΔΒΜ2 Αχαΐας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 16/01/2020 09:30
ΕΡΕΙΣΜΑ ΚΔΒΜ2 Αχαΐας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 16/01/2020 09:00
ΕΡΕΙΣΜΑ ΚΔΒΜ2 Αχαΐας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 15/01/2020 14:30
ΕΡΕΙΣΜΑ ΚΔΒΜ2 Αχαΐας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 15/01/2020 14:00
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤ. ΕΠΙΧ. ΑΝΑΠ Θεσσαλονίκης Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 17/01/2020 13:00
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤ. ΕΠΙΧ. ΑΝΑΠ Θεσσαλονίκης Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 17/01/2020 10:00
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤ. ΕΠΙΧ. ΑΝΑΠ Θεσσαλονίκης Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 16/01/2020 13:00
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤ. ΕΠΙΧ. ΑΝΑΠ Θεσσαλονίκης Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 16/01/2020 10:00
CONSUL Α.Ε Αρτα Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 23/01/2020 09:00
CONSUL Α.Ε Αιτωλοακαρνανίας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 23/01/2020 09:00
CONSUL Α.Ε Αρτα Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 21/01/2020 09:00
CONSUL Α.Ε Αιτωλοακαρνανίας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 21/01/2020 09:00
ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΚΔΒΜ2 Ξάνθης Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 17/01/2020 14:00
ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΚΔΒΜ2 Ξάνθης Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 17/01/2020 09:00
CONSUL Α.Ε Ηλείας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 17/01/2020 09:00
ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΚΔΒΜ2 Ξάνθης Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 16/01/2020 14:00
ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΚΔΒΜ2 Ξάνθης Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 16/01/2020 09:00
CONSUL Α.Ε Ηλείας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 16/01/2020 09:00
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤ. ΕΠΙΧ. ΑΝΑΠ Αττικής Πωλητής Λιανικής 20/12/2019 12:00
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤ. ΕΠΙΧ. ΑΝΑΠ Αττικής Πωλητής Λιανικής 20/12/2019 11:00
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤ. ΕΠΙΧ. ΑΝΑΠ Αττικής Πωλητής Λιανικής 17/12/2019 16:00
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤ. ΕΠΙΧ. ΑΝΑΠ Αττικής Πωλητής Λιανικής 17/12/2019 15:00
ΕΛ.ΙΝ.Π Αττικής Τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων 12/12/2019 13:00
ΕΛ.ΙΝ.Π Αττικής Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών 12/12/2019 13:00
ΕΛ.ΙΝ.Π Αττικής Ειδικός στη χρήση τεχνικών και εργαλείων ηλεκτρονικού εμπορίου (E-Commerce) 12/12/2019 13:00
ΕΛ.ΙΝ.Π Αττικής Ειδικός στη χρήση τεχνικών και εργαλείων Social media marketing 12/12/2019 13:00
ΕΛ.ΙΝ.Π Αττικής Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 12/12/2019 13:00
ΕΛ.ΙΝ.Π Αττικής Ειδικός στη χρήση τεχνικών και εργαλείων ηλεκτρονικού εμπορίου (E-Commerce) 06/12/2019 16:00
ΕΛ.ΙΝ.Π Αττικής Ειδικός στη χρήση τεχνικών και εργαλείων Social media marketing 06/12/2019 15:00
ΕΛ.ΙΝ.Π Αττικής Τεχνικός ασφάλειας συστημάτων πληροφορικής 06/12/2019 14:00
ΕΛ.ΙΝ.Π Αττικής Τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων 06/12/2019 13:00
ΕΛ.ΙΝ.Π Αττικής Προγραμματιστής βάσεων δεδομένων 06/12/2019 12:30
ΕΛ.ΙΝ.Π Αττικής Τεχνικός εφαρμογών λογισμικού 06/12/2019 10:00
ΕΛ.ΙΝ.Π Αττικής Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών 06/12/2019 09:00
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤ. ΕΠΙΧ. ΑΝΑΠ Θεσσαλονίκης Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 20/12/2019 17:00
CONSUL Α.Ε Ηλείας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 19/12/2019 16:00
ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΚΔΒΜ2 Ξάνθης Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 18/12/2019 17:00
ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΚΔΒΜ2 Ξάνθης Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 17/12/2019 17:00
CONSUL Α.Ε Ηλείας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 12/12/2019 16:00
ΑΛΑΚΙΟΖΟΓΛΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ Πέλλας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 05/12/2019 16:00
CONSUL Α.Ε Λακωνίας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 02/12/2019 10:00
CONSUL Α.Ε Λακωνίας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 29/11/2019 10:00
CONSUL Α.Ε Αιτωλοακαρνανίας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 26/11/2019 10:00
CONSUL Α.Ε Αιτωλοακαρνανίας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 21/11/2019 10:00
CONSUL Α.Ε Αρτα Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 05/12/2019 12:00
CONSUL Α.Ε Αρτα Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 03/12/2019 12:00
ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΚΔΒΜ2 Ξάνθης Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 01/11/2019 17:00
ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΚΔΒΜ2 Ξάνθης Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 31/10/2019 17:00
CONSUL Α.Ε Μεσσηνίας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 30/10/2019 15:00
CONSUL Α.Ε Μεσσηνίας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 29/10/2019 15:00
CONSUL Α.Ε Μεσσηνίας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 23/11/2019 11:00
CONSUL Α.Ε Μεσσηνίας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 16/11/2019 11:00
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤ. ΕΠΙΧ. ΑΝΑΠ Αττικής Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 31/10/2019 12:00
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤ. ΕΠΙΧ. ΑΝΑΠ Αττικής Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 25/10/2019 12:00
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤ. ΕΠΙΧ. ΑΝΑΠ Θεσσαλονίκης Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 27/09/2019 12:00
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤ. ΕΠΙΧ. ΑΝΑΠ Θεσσαλονίκης Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 25/09/2019 12:00
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤ. ΕΠΙΧ. ΑΝΑΠ Αττικής Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 28/09/2019 10:00
ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΚΔΒΜ2 Ξάνθης Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 12/09/2019 17:00
ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΚΔΒΜ2 Ξάνθης Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 10/09/2019 17:00
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤ. ΕΠΙΧ. ΑΝΑΠ Θεσσαλονίκης Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 30/08/2019 12:00
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤ. ΕΠΙΧ. ΑΝΑΠ Αττικής Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 28/08/2019 18:00
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤ. ΕΠΙΧ. ΑΝΑΠ Θεσσαλονίκης Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 28/08/2019 12:00
CONSUL Α.Ε Αρτα Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 31/07/2019 10:00
CONSUL Α.Ε Αρτα Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 30/07/2019 10:00
CONSUL Α.Ε Ηλείας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 24/07/2019 15:00
CONSUL Α.Ε Ηλείας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 22/07/2019 15:00
ΕΡΕΙΣΜΑ ΚΔΒΜ2 Ιωαννίνων Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 12/07/2019 17:00
CONSUL Α.Ε Αιτωλοακαρνανίας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 12/07/2019 10:00
CONSUL Α.Ε Αιτωλοακαρνανίας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 10/07/2019 10:00
LE GOURMET Φθιώτιδας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 03/07/2019 12:30
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤ. ΕΠΙΧ. ΑΝΑΠ Αττικής Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 20/07/2019 10:00
ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΚΔΒΜ2 Ξάνθης Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 17/07/2019 17:00
ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΚΔΒΜ2 Ξάνθης Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 15/07/2019 17:00
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤ. ΕΠΙΧ. ΑΝΑΠ Θεσσαλονίκης Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 28/06/2019 17:00
CONSUL Α.Ε Λακωνίας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 05/06/2019 09:00
CONSUL Α.Ε Λακωνίας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 04/07/2019 09:00
CONSUL Α.Ε Λακωνίας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 03/07/2019 10:00
CONSUL Α.Ε Λακωνίας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 02/07/2019 10:00
CONSUL Α.Ε Μεσσηνίας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 17/07/2019 17:00
CONSUL Α.Ε Μεσσηνίας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 10/07/2019 17:00
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤ. ΕΠΙΧ. ΑΝΑΠ Θεσσαλονίκης Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 10/07/2019 12:00
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤ. ΕΠΙΧ. ΑΝΑΠ Θεσσαλονίκης Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 08/07/2019 12:00
CONSUL Α.Ε Αρτα Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 27/06/2019 09:00
CONSUL Α.Ε Αρτα Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 25/06/2019 09:00
ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΚΔΒΜ2 Καβάλας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 27/06/2019 16:00
ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΚΔΒΜ2 Καβάλας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 26/06/2019 14:00
ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΚΔΒΜ2 Καβάλας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 26/06/2019 14:00
ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΚΔΒΜ2 Καβάλας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 26/06/2019 09:00
ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΚΔΒΜ2 Καβάλας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 26/06/2019 09:00
ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΚΔΒΜ2 Καβάλας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 25/06/2019 14:00
ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΚΔΒΜ2 Καβάλας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 25/06/2019 14:00
ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΚΔΒΜ2 Καβάλας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 25/06/2019 09:00
ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΚΔΒΜ2 Καβάλας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 25/06/2019 09:00
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤ. ΕΠΙΧ. ΑΝΑΠ Αττικής Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 22/06/2019 10:00
CONSUL Α.Ε Μεσσηνίας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 19/06/2019 09:00
CONSUL Α.Ε Μεσσηνίας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 18/06/2019 09:00
ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΚΔΒΜ2 Καβάλας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 24/05/2019 14:00
ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΚΔΒΜ2 Καβάλας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 24/05/2019 09:00
ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΚΔΒΜ2 Καβάλας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 23/05/2019 14:00
ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΚΔΒΜ2 Καβάλας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 23/05/2019 09:00
LE GOURMET Φθιώτιδας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 05/06/2019 09:00
LE GOURMET Φθιώτιδας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 03/06/2019 09:00
HONESTY Ε.Π.Ε Αττικής Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 03/06/2019 10:00
HONESTY Ε.Π.Ε Αττικής Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 31/05/2019 10:00
PROGRAM ΚΕΚ Κοζάνης Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 05/06/2019 16:00
PROGRAM ΚΕΚ Κοζάνης Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 03/06/2019 16:00
CONSUL Α.Ε Λακωνίας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 04/06/2019 14:00
CONSUL Α.Ε Λακωνίας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 03/06/2019 14:00
CONSUL Α.Ε Λακωνίας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 30/05/2019 14:00
CONSUL Α.Ε Λακωνίας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 29/05/2019 09:00
ΕΡΕΙΣΜΑ ΚΔΒΜ2 Ιωαννίνων Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 27/05/2019 09:00
ΕΡΕΙΣΜΑ ΚΔΒΜ2 Ιωαννίνων Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 27/05/2019 09:00
CONSUL Α.Ε Ηλείας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 28/05/2019 09:00
CONSUL Α.Ε Ηλείας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 27/05/2019 09:00
ΕΡΕΙΣΜΑ ΚΔΒΜ2 Ιωαννίνων Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 24/05/2019 09:00
ΕΡΕΙΣΜΑ ΚΔΒΜ2 Ιωαννίνων Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 24/05/2019 09:00
ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΚΔΒΜ2 Καβάλας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 24/05/2019 14:00
ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΚΔΒΜ2 Καβάλας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 24/05/2019 09:00
ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΚΔΒΜ2 Καβάλας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 23/05/2019 14:00
ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΚΔΒΜ2 Καβάλας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 23/05/2019 09:00
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤ. ΕΠΙΧ. ΑΝΑΠ Αττικής Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 25/05/2019 10:00
CONSUL Α.Ε Αιτωλοακαρνανίας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 29/05/2019 09:00
CONSUL Α.Ε Αιτωλοακαρνανίας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 27/05/2019 09:00
ΕΡΕΙΣΜΑ ΚΔΒΜ2 Αχαΐας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 29/05/2019 14:00
ΕΡΕΙΣΜΑ ΚΔΒΜ2 Αχαΐας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 29/05/2019 09:00
ΕΡΕΙΣΜΑ ΚΔΒΜ2 Αχαΐας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 27/05/2019 14:00
ΕΡΕΙΣΜΑ ΚΔΒΜ2 Αχαΐας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 27/05/2019 09:00
CONSUL Α.Ε Αρτα Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 30/05/2019 09:00
CONSUL Α.Ε Αρτα Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 29/05/2019 09:00
CONSUL Α.Ε Αρτα Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 27/05/2019 09:00
CONSUL Α.Ε Αρτα Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 24/05/2019 09:00
HONESTY Ε.Π.Ε Ηλείας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 27/05/2019 10:00
HONESTY Ε.Π.Ε Ηλείας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 27/05/2019 09:00
HONESTY Ε.Π.Ε Ηλείας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 24/05/2019 10:00
HONESTY Ε.Π.Ε Ηλείας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 23/05/2019 09:00
ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΚΔΒΜ2 Ξάνθης Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 12/06/2019 17:00
ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΚΔΒΜ2 Ξάνθης Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 10/06/2019 17:00
ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΚΔΒΜ2 Ξάνθης Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 28/05/2019 09:00
ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΚΔΒΜ2 Ξάνθης Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 27/05/2019 09:00
ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΚΔΒΜ2 Ξάνθης Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 24/05/2019 09:00
ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΚΔΒΜ2 Ξάνθης Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 23/05/2019 09:00
CONSUL Α.Ε Μεσσηνίας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 03/06/2019 15:00
CONSUL Α.Ε Μεσσηνίας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 31/05/2019 15:00
CONSUL Α.Ε Μεσσηνίας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 24/05/2019 09:00
CONSUL Α.Ε Μεσσηνίας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 23/05/2019 09:00
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤ. ΕΠΙΧ. ΑΝΑΠ Αττικής Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 04/06/2019 11:00
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤ. ΕΠΙΧ. ΑΝΑΠ Θεσσαλονίκης Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 03/06/2019 10:00
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤ. ΕΠΙΧ. ΑΝΑΠ Θεσσαλονίκης Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 31/05/2019 10:00
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤ. ΕΠΙΧ. ΑΝΑΠ Αττικής Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 31/05/2019 10:00
CONSUL Α.Ε Μεσσηνίας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 28/05/2019 15:00
CONSUL Α.Ε Μεσσηνίας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 27/05/2019 15:00
CONSUL Α.Ε Ηλείας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 24/05/2019 10:00
CONSUL Α.Ε Ηλείας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 22/05/2019 10:00
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤ. ΕΠΙΧ. ΑΝΑΠ Θεσσαλονίκης Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 22/05/2019 10:00
CONSUL Α.Ε Μεσσηνίας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 20/05/2019 09:00
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤ. ΕΠΙΧ. ΑΝΑΠ Θεσσαλονίκης Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 20/05/2019 10:00
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤ. ΕΠΙΧ. ΑΝΑΠ Αττικής Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 18/05/2019 10:00
CONSUL Α.Ε Μεσσηνίας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 17/05/2019 09:00
CONSUL Α.Ε Μεσσηνίας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 16/05/2019 09:00
CONSUL Α.Ε Αρτα Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 22/04/2019 15:00
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤ. ΕΠΙΧ. ΑΝΑΠ Αττικής Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 20/04/2019 10:00
ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΚΔΒΜ2 Ξάνθης Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 18/04/2019 17:00
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤ. ΕΠΙΧ. ΑΝΑΠ Θεσσαλονίκης Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 17/04/2019 17:00
ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΚΔΒΜ2 Ξάνθης Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 17/04/2019 17:00
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤ. ΕΠΙΧ. ΑΝΑΠ Θεσσαλονίκης Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 15/04/2019 17:00
CONSUL Α.Ε Αρτα Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 10/04/2019 15:00
CONSUL Α.Ε Αρτα Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 08/04/2019 15:00
CONSUL Α.Ε Αρτα Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 03/04/2019 15:00
CONSUL Α.Ε Αρτα Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 01/04/2019 15:00
CONSUL Α.Ε Ηλείας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 29/03/2019 15:00
CONSUL Α.Ε Ηλείας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 28/03/2019 15:00
CONSUL Α.Ε Μεσσηνίας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 27/03/2019 17:00
CONSUL Α.Ε Μεσσηνίας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 20/03/2019 17:00
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤ. ΕΠΙΧ. ΑΝΑΠ Θεσσαλονίκης Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 19/03/2019 10:00
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤ. ΕΠΙΧ. ΑΝΑΠ Θεσσαλονίκης Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 19/03/2019 17:00
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤ. ΕΠΙΧ. ΑΝΑΠ Θεσσαλονίκης Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 18/03/2019 17:00
ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΚΔΒΜ2 Ξάνθης Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 19/03/2019 17:00
ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΚΔΒΜ2 Ξάνθης Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 18/03/2019 17:00
ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΚΔΒΜ2 Ξάνθης Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 15/03/2019 17:00
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤ. ΕΠΙΧ. ΑΝΑΠ Θεσσαλονίκης Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 15/03/2019 17:00
CONSUL Α.Ε Αιτωλοακαρνανίας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 14/03/2019 10:00
CONSUL Α.Ε Αιτωλοακαρνανίας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 13/03/2019 10:00
ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΚΔΒΜ2 Ξάνθης Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 12/03/2019 17:00
ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΚΔΒΜ2 Ξάνθης Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 08/03/2019 17:00
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤ. ΕΠΙΧ. ΑΝΑΠ Θεσσαλονίκης Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 08/03/2019 17:00
CONSUL Α.Ε Ηλείας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 28/02/2019 15:00
CONSUL Α.Ε Ηλείας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 27/02/2019 15:00
ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΚΔΒΜ2 Ξάνθης Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 26/02/2019 17:00
CONSUL Α.Ε Ηλείας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 26/02/2019 15:00
ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΚΔΒΜ2 Ξάνθης Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 25/02/2019 17:00
CONSUL Α.Ε Ηλείας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 25/02/2019 15:00
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤ. ΕΠΙΧ. ΑΝΑΠ Θεσσαλονίκης Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 18/02/2019 17:00
ΕΡΕΙΣΜΑ ΚΔΒΜ2 Ιωαννίνων Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 16/02/2019 13:00
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤ. ΕΠΙΧ. ΑΝΑΠ Θεσσαλονίκης Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 15/02/2019 17:00
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤ. ΕΠΙΧ. ΑΝΑΠ Θεσσαλονίκης Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 13/02/2019 17:00
ΕΛ.ΙΝ.Π Αττικής Τεχνικός Διαχείρισης και Ανακύκλωσης Αποβλήτων και Υλικών 17/01/2019 14:30
ΕΛ.ΙΝ.Π Αττικής Στέλεχος Οργάνωσης Προγραμμάτων Ανακύκλωσης και Ευαισθητοποίησης Κοινού 17/01/2019 13:30
ΕΛ.ΙΝ.Π Αττικής Τεχνικός Διαχείρισης και Ελέγχου Συστημάτων Προστασίας Περιβάλλοντος 17/01/2019 12:30
ΕΛ.ΙΝ.Π Αττικής Πωλητής Λιανικής 17/01/2019 10:30
ΕΛ.ΙΝ.Π Αττικής Στέλεχος Οργάνωσης Προγραμμάτων Ανακύκλωσης και Ευαισθητοποίησης Κοινού 16/01/2019 20:00
ΕΛ.ΙΝ.Π Αττικής Τεχνικός Διαχείρισης και Ανακύκλωσης Αποβλήτων και Υλικών 16/01/2019 19:00
ΕΛ.ΙΝ.Π Αττικής Τεχνικός Διαχείρισης και Ελέγχου Συστημάτων Προστασίας Περιβάλλοντος 10/01/2019 20:30
CONSUL Α.Ε Αρτα Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 28/01/2019 16:00
CONSUL Α.Ε Αρτα Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 23/01/2019 16:00
CONSUL Α.Ε Αρτα Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 21/01/2019 16:00
CONSUL Α.Ε Αρτα Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 16/01/2019 16:00
ΕΛ.ΙΝ.Π Αττικής Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 11/01/2019 11:00
CONSUL Α.Ε Αιτωλοακαρνανίας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 11/01/2019 10:00
CONSUL Α.Ε Αιτωλοακαρνανίας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 10/01/2019 10:00
CONSUL Α.Ε Μεσσηνίας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 09/01/2019 17:00
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤ. ΕΠΙΧ. ΑΝΑΠ Θεσσαλονίκης Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 20/12/2018 17:00
CONSUL Α.Ε Μεσσηνίας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 19/12/2018 17:00
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤ. ΕΠΙΧ. ΑΝΑΠ Θεσσαλονίκης Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 19/12/2018 17:00
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤ. ΕΠΙΧ. ΑΝΑΠ Θεσσαλονίκης Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 18/12/2018 17:00
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤ. ΕΠΙΧ. ΑΝΑΠ Θεσσαλονίκης Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 17/12/2018 17:00
CONSUL Α.Ε Μεσσηνίας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 11/12/2018 14:00
CONSUL Α.Ε Μεσσηνίας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 10/12/2018 14:00
ΕΡΕΙΣΜΑ ΚΔΒΜ2 Ιωαννίνων Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 03/12/2018 16:00
ΕΡΕΙΣΜΑ ΚΔΒΜ2 Ιωαννίνων Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 21/11/2018 16:00
ΕΛ.ΙΝ.Π Αττικής Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 16/11/2018 11:00
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤ. ΕΠΙΧ. ΑΝΑΠ Θεσσαλονίκης Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 16/11/2018 17:00
ΕΛ.ΙΝ.Π Αττικής Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 09/11/2018 10:00
CONSUL Α.Ε Μεσσηνίας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 03/11/2018 10:00
ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΚΔΒΜ2 Ξάνθης Οινοχόος 17/10/2018 17:00
CONSUL Α.Ε Μεσσηνίας Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ 27/10/2018 10:00
ΕΛ.ΙΝ.Π Αττικής Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 09/10/2018 17:00
ΕΛ.ΙΝ.Π Αττικής Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 05/10/2018 17:00
ΕΛ.ΙΝ.Π Αττικής Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 05/10/2018 11:00
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤ. ΕΠΙΧ. ΑΝΑΠ Θεσσαλονίκης Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 21/09/2018 17:00
CONSUL Α.Ε Δωδεκανήσου Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 14/09/2018 17:00
ΕΛ.ΙΝ.Π Αττικής Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 07/09/2018 18:00
ΕΛ.ΙΝ.Π Αττικής Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 20/07/2018 18:00
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤ. ΕΠΙΧ. ΑΝΑΠ Θεσσαλονίκης Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 20/07/2018 13:00
ΕΛ.ΙΝ.Π Αττικής Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 20/07/2018 11:00
ΕΛ.ΙΝ.Π Αττικής Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 13/07/2018 18:00
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤ. ΕΠΙΧ. ΑΝΑΠ Θεσσαλονίκης Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 13/07/2018 13:00
ΕΛ.ΙΝ.Π Αττικής Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 13/07/2018 11:00
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤ. ΕΠΙΧ. ΑΝΑΠ Θεσσαλονίκης Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 06/07/2018 13:00
ΕΠΙΤΕΥΓΜΑ - ΛΕΥΚΩΣΙΑ Λευκωσία Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 16/06/2018 11:00
ΕΛ.ΙΝ.Π Αττικής Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 15/06/2018 18:00
ΕΛ.ΙΝ.Π Αττικής Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 15/06/2018 11:00
CONSUL Α.Ε Δωδεκανήσου Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 14/06/2018 17:30
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤ. ΕΠΙΧ. ΑΝΑΠ Θεσσαλονίκης Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 08/06/2018 13:00
ΕΛ.ΙΝ.Π Αττικής Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 08/06/2018 11:00
FUTURE KIDS Δωδεκανήσου Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 04/06/2018 18:00
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤ. ΕΠΙΧ. ΑΝΑΠ Θεσσαλονίκης Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 01/06/2018 11:00
ΕΛ.ΙΝ.Π Αττικής Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 18/05/2018 18:00
ΕΛ.ΙΝ.Π Αττικής Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 18/05/2018 11:00
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤ. ΕΠΙΧ. ΑΝΑΠ Θεσσαλονίκης Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 11/05/2018 13:00
ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΚΔΒΜ2 Καβάλας Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 11/05/2018 12:00
ΕΛ.ΙΝ.Π Αττικής Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 11/05/2018 11:00
ΕΠΙΤΕΥΓΜΑ - ΛΕΥΚΩΣΙΑ Λευκωσία Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 09/05/2018 11:00
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤ. ΕΠΙΧ. ΑΝΑΠ Θεσσαλονίκης Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 04/05/2018 13:00
ΕΛ.ΙΝ.Π Αττικής Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 20/04/2018 18:00
ΕΛ.ΙΝ.Π Αττικής Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 20/04/2018 11:00
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤ. ΕΠΙΧ. ΑΝΑΠ Θεσσαλονίκης Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 30/03/2018 11:00
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤ. ΕΠΙΧ. ΑΝΑΠ Θεσσαλονίκης Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 23/03/2018 14:00
ΕΛ.ΙΝ.Π Αττικής Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 19/03/2018 10:00
ΕΛ.ΙΝ.Π Αττικής Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 16/03/2018 18:00
ΕΛ.ΙΝ.Π Αττικής Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 16/03/2018 11:00
ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΕΚ Χίου Πωλητής Λιανικής 14/12/2017 14:00
ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΕΚ Χίου Πωλητής Λιανικής 06/12/2017 17:00
CONSUL Α.Ε Αρτα Πωλητής Λιανικής 05/12/2017 16:00
ΕΑΚ ΚΕΚ Πιερίας Πωλητής Λιανικής 04/12/2017 10:00
PROGRAM ΚΕΚ Κιλκίς Πωλητής Λιανικής 21/11/2017 10:00
ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΕΚ Φθιώτιδας Πωλητής Λιανικής 20/11/2017 10:00
PROGRAM ΚΕΚ Κιλκίς Πωλητής Λιανικής 13/11/2017 14:00
CONSUL Α.Ε Αρτα Πωλητής Λιανικής 13/11/2017 15:00
ΕΡΕΙΣΜΑ ΚΔΒΜ2 Αχαΐας Πωλητής Λιανικής 13/11/2017 17:00
ΕΡΕΙΣΜΑ ΚΔΒΜ2 Αχαΐας Πωλητής Λιανικής 13/11/2017 15:00
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤ. ΕΠΙΧ. ΑΝΑΠ Αττικής Πωλητής Λιανικής 07/11/2017 16:00
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤ. ΕΠΙΧ. ΑΝΑΠ Θεσσαλονίκης Πωλητής Λιανικής 07/11/2017 16:00
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤ. ΕΠΙΧ. ΑΝΑΠ Αττικής Πωλητής Λιανικής 03/11/2017 16:00
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤ. ΕΠΙΧ. ΑΝΑΠ Θεσσαλονίκης Πωλητής Λιανικής 30/10/2017 16:00
CONSUL Α.Ε Ηλείας Πωλητής Λιανικής 30/10/2017 12:00
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΜΟΥΧΤΑΡΗΣ Πέλλας Πωλητής Λιανικής 21/10/2017 12:00
ΕΡΕΙΣΜΑ ΚΔΒΜ2 Ιωαννίνων Πωλητής Λιανικής 20/10/2017 10:00
CONSUL Α.Ε Δωδεκανήσου Πωλητής Λιανικής 06/10/2017 10:00
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΕΚ Δράμας Πωλητής Λιανικής 05/10/2017 11:00
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΜΟΥΧΤΑΡΗΣ Ημαθίας Πωλητής Λιανικής 05/10/2017 10:00
CONSUL Α.Ε Μεσσηνίας Πωλητής Λιανικής 05/10/2017 10:00
ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΚΔΒΜ2 Ξάνθης Πωλητής Λιανικής 03/10/2017 10:00
CONSUL Α.Ε Μεσσηνίας Πωλητής Λιανικής 03/10/2017 09:00
ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΚΔΒΜ2 Ξάνθης Πωλητής Λιανικής 29/09/2017 10:00
ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΚΔΒΜ2 Καβάλας Πωλητής Λιανικής 29/09/2017 10:00
ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΕΚ Φθιώτιδας Πωλητής Λιανικής 07/09/2017 10:00
ΕΡΕΙΣΜΑ ΚΔΒΜ2 Αχαΐας Πωλητής Λιανικής 30/08/2017 15:00
ΕΡΕΙΣΜΑ ΚΔΒΜ2 Αχαΐας Πωλητής Λιανικής 30/08/2017 13:00
ΕΡΕΙΣΜΑ ΚΔΒΜ2 Αχαΐας Πωλητής Λιανικής 30/08/2017 12:00
ΕΡΕΙΣΜΑ ΚΔΒΜ2 Αχαΐας Πωλητής Λιανικής 30/08/2017 10:00
ΕΡΕΙΣΜΑ ΚΔΒΜ2 Ηλείας Πωλητής Λιανικής 28/08/2017 10:00
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΕΚ Κοζάνης Πωλητής Λιανικής 24/08/2017 10:00
ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΕΚ Ηλείας Πωλητής Λιανικής 24/08/2017 10:00
ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΕΚ Φθιώτιδας Πωλητής Λιανικής 23/08/2017 10:00
CONSUL Α.Ε Αρτα Πωλητής Λιανικής 21/08/2017 10:00
ΕΡΕΙΣΜΑ ΚΔΒΜ2 Ιωαννίνων Πωλητής Λιανικής 18/08/2017 11:00
CONSUL Α.Ε Ηλείας Πωλητής Λιανικής 12/08/2017 10:00
ΕΡΕΙΣΜΑ ΚΔΒΜ2 Ιωαννίνων Πωλητής Λιανικής 11/08/2017 10:00
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΕΚ Κοζάνης Πωλητής Λιανικής 10/08/2017 10:00
ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΕΚ Χίου Πωλητής Λιανικής 10/08/2017 10:00
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΚΕΚ Λέσβου Πωλητής Λιανικής 09/08/2017 14:00
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΚΕΚ Λέσβου Πωλητής Λιανικής 09/08/2017 10:00
CONSUL Α.Ε Μεσσηνίας Πωλητής Λιανικής 07/08/2017 10:00
CONSUL Α.Ε Αρτα Πωλητής Λιανικής 07/08/2017 17:00
CONSUL Α.Ε Αρτα Πωλητής Λιανικής 07/08/2017 16:00
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤ. ΕΠΙΧ. ΑΝΑΠ Αττικής Πωλητής Λιανικής 04/08/2017 10:00
CONSUL Α.Ε Αιτωλοακαρνανίας Πωλητής Λιανικής 03/08/2017 10:00
CONSUL Α.Ε Αιτωλοακαρνανίας Πωλητής Λιανικής 02/08/2017 10:00
ΕΑΚ ΚΕΚ Πιερίας Πωλητής Λιανικής 01/08/2017 10:00
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤ. ΕΠΙΧ. ΑΝΑΠ Αττικής Πωλητής Λιανικής 31/07/2017 17:00
PROGRAM ΚΕΚ Κιλκίς Πωλητής Λιανικής 30/08/2017 15:00
CONSUL Α.Ε Μεσσηνίας Πωλητής Λιανικής 31/07/2017 10:00
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΕΚ Δράμας Πωλητής Λιανικής 28/07/2017 11:00
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΕΚ Δράμας Πωλητής Λιανικής 28/07/2017 10:00
CONSUL Α.Ε Δωδεκανήσου Πωλητής Λιανικής 28/07/2017 09:00
CONSUL Α.Ε Αιτωλοακαρνανίας Πωλητής Λιανικής 27/07/2017 10:00
CONSUL Α.Ε Ηλείας Πωλητής Λιανικής 27/07/2017 11:00
CONSUL Α.Ε Λακωνίας Πωλητής Λιανικής 24/07/2017 10:00
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΜΟΥΧΤΑΡΗΣ Πέλλας Πωλητής Λιανικής 24/07/2017 10:00
ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΚΔΒΜ2 Ξάνθης Πωλητής Λιανικής 24/07/2017 13:00
ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΚΔΒΜ2 Καβάλας Πωλητής Λιανικής 22/07/2017 13:00
ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΚΔΒΜ2 Καβάλας Πωλητής Λιανικής 22/07/2017 11:00
ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΚΔΒΜ2 Ξάνθης Πωλητής Λιανικής 21/07/2017 12:00
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤ. ΕΠΙΧ. ΑΝΑΠ Θεσσαλονίκης Πωλητής Λιανικής 21/07/2017 10:00
ΑΚΕΘ ΤΡΙΚΑΛΑ Τρικάλων Πωλητής Λιανικής 20/07/2017 10:00
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤ. ΕΠΙΧ. ΑΝΑΠ Θεσσαλονίκης Πωλητής Λιανικής 20/07/2017 10:00
CONSUL Α.Ε Δωδεκανήσου Πωλητής Λιανικής 20/07/2017 09:00
CONSUL Α.Ε Αρτα Πωλητής Λιανικής 19/07/2017 10:00
CONSUL Α.Ε Αρτα Πωλητής Λιανικής 19/07/2017 10:00
ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΕΚ Χίου Πωλητής Λιανικής 19/07/2017 10:00
CONSUL Α.Ε Λακωνίας Πωλητής Λιανικής 18/07/2017 10:00
ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΚΔΒΜ2 Ξάνθης Πωλητής Λιανικής 18/07/2017 10:00
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΜΟΥΧΤΑΡΗΣ Πέλλας Πωλητής Λιανικής 17/07/2017 10:00
ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΚΔΒΜ2 Ξάνθης Πωλητής Λιανικής 17/07/2017 10:00
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤ. ΕΠΙΧ. ΑΝΑΠ Θεσσαλονίκης Πωλητής Λιανικής 14/07/2017 16:00
CONSUL Α.Ε Ηλείας Πωλητής Λιανικής 14/02/2018 17:00
ΑΚΕΘ ΤΡΙΚΑΛΑ Τρικάλων Πωλητής Λιανικής 13/07/2017 17:00
ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΚΔΒΜ2 Ξάνθης Πωλητής Λιανικής 13/07/2017 10:00
ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΕΚ Χίου Πωλητής Λιανικής 13/07/2017 10:00
ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΚΔΒΜ2 Καβάλας Πωλητής Λιανικής 12/07/2017 11:00
CONSUL Α.Ε Ηλείας Πωλητής Λιανικής 11/07/2017 11:00
CONSUL Α.Ε Μεσσηνίας Πωλητής Λιανικής 11/07/2017 10:00
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΜΟΥΧΤΑΡΗΣ Ημαθίας Πωλητής Λιανικής 07/07/2017 17:00
CONSUL Α.Ε Μεσσηνίας Πωλητής Λιανικής 05/07/2017 15:00
ΕΛ.ΙΝ.Π Αττικής Πωλητής Λιανικής 29/03/2017 16:00
ΕΛ.ΙΝ.Π Αττικής Πωλητής Λιανικής 22/03/2017 18:00
ΕΛ.ΙΝ.Π Αττικής Οινοχόος 02/02/2017 17:00