Αναζήτηση συνεργατών για μητρώο Επιτηρητών και Αξιολογητών

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Πιστοποιήσεων αναζητεί  συνεργάτες για να ενταχθούν στο μητρώο Επιτηρητών και Αξιολογητών του Φορέα.

Μητρώο Επιτηρητών

Οι βασικές αρμοδιότητες του Επιτηρητή των εξετάσεων είναι:

1.       Η επιβεβαίωση των χαρακτηριστικών στοιχείων της αίθουσας και του συνόλου των θέσεων όπου διενεργούνται οι εξετάσεις.

2.       Η επιβεβαίωση της ταυτοπροσωπίας των εξεταζόμενων

3.       Η διασφάλιση του αδιάβλητου των εξετάσεων

4.       Η τήρηση των γενικών κανόνων επιτήρησης και των ειδικών κανόνων που έχει θεσπίσει ο φορέας

Ελάχιστα τυπικά προσόντα:

1.    Απόφοιτος Λυκείου ή απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ

2.    Υπευθυνότητα

3.    Εχεμύθεια

Εκπαίδευση Επιτηρητών

Όλοι οι Επιτηρητές πριν αναλάβουν τα καθήκοντά τους εκπαιδεύονται από τον Φορέα μας σχετικά με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές τους καθώς και τη διαδικασία Επιτήρησης.

Αν επιθυμείτε να ενταχθείτε στο μητρώο Επιτηρητών συμπληρώστε την επισυναπτόμενη Αίτηση Επιτηρητή (ΕΔ.13.01) και προωθήστε την στο e-mail μας, μαζί με τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1.    Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

2.    Αντίγραφο πτυχίου ή απολυτηρίου

3.    Βιογραφικό σημείωμα

Η Αίτηση εξετάζεται από τον Υπεύθυνο Πιστοποίησης και εφόσον εγκριθεί, το αποτέλεσμα κοινοποιείται στον Επιτηρητή.

Μητρώο Αξιολογητών

Οι βασικές αρμοδιότητες του Αξιολογητή είναι:

1.    Η παραλαβή και αξιολόγηση των αρχείων εξέτασης μέσα στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα και σύμφωνα με τις οδηγίες που του έχουν δοθεί. 

2.    Η έγκαιρη παράδοση των  αποτελεσμάτων εξέτασης αξιολόγησης στον Υπεύθυνο Πιστοποίησης.

3.    Η παρουσία του στην πρακτική εξέταση και η αξιολόγηση αυτής.   

4.    Η τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών σχετικά με τις διαδικασίες του φορέα και τα στοιχεία των υποψηφίων που αξιολογεί.

Ελάχιστα τυπικά προσόντα:

1.    Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ συναφές με το αντικείμενο

2.    Επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο που εξετάζει

Εκπαίδευση Αξιολογητών

Όλοι οι Αξιολογητές, πριν αναλάβουν τα καθήκοντά τους, εκπαιδεύονται από το Φορέα μας σχετικά με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές τους καθώς και τη διαδικασία Αξιολόγησης.

Αν επιθυμείτε να ενταχθείτε στο μητρώο Αξιολογητών συμπληρώστε την επισυναπτόμενη Αίτηση Αξιολογητή (ΕΔ.13.07) και προωθήστε την στο e-mailμας, μαζί με τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1.    Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

2.    Αντίγραφο πτυχίου ή απολυτηρίου

3.    Βιογραφικό σημείωμα

 

Η Αίτηση εξετάζεται από τον Υπεύθυνο Πιστοποίησης και εφόσον εγκριθεί, το αποτέλεσμα κοινοποιείται στον Αξιολογητή.

 

Κατεβάστε από εδώ

✔ Αίτηση Αξιολογητή

✔ Αίτηση Επιτηρητή

 

 

Μερικά από αυτά είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου, ενώ άλλα μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον ιστότοπο μας και την εμπειρία του χρήστη (παρακολούθηση cookie). Μπορείτε να αποφασίσετε μόνοι σας εάν θέλετε να επιτρέψετε τα cookies ή όχι. Λάβετε υπόψη ότι εάν τα απορρίψετε, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του ιστότοπου.