ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΛ.ΙΝ.Π

elinp dhmos athinaiwn

 

Σύμφωνα με τον όρο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, οι επιχειρήσεις αποτελούν οντότητες οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται, επηρεάζοντας και επηρεαζόμενες από τα δεδομένα της εποχής και του χώρου δράσης τους. Οφείλουν να αναγνωρίζουν την ευθύνη που τους αναλογεί, απέναντι στην κοινωνία και να σέβονται αρχές και αξίες όπως η παροχή ίσων ευκαιριών, η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής.

 

Στα πλαίσια της δικής του Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, το Ελληνικό Ινστιτούτο Πιστοποιήσεων – ΕΛ.ΙΝ.Π. με χαρά και τιμή ανακοινώνει την παροχή του εξεταστικού του συστήματος σε εκπαιδευόμενους που συμμετέχουν στα προγράμματα κατάρτισης του φορέα Επίκεντρο της Actionaid καθώς στα προγράμματα κατάρτισης του Δήμου Αθηναίων.

 

Οι εξετάσεις αφορούν τη δυνατότητα απόκτησης του πιστοποιητικού βασικών δεξιοτήτων πληροφορικής CCU του ΕΛ.ΙΝ.Π.

 

Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ - ΕΛ.ΙΝ.Π. είναι αναγνωρισμένος φορέας από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού – Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και τα πιστοποιητικά που εκδίδει είναι αναγνωρισμένα από το Ελληνικό Δημόσιο και αποδεκτά στις προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π.

 

Το σύστημα εξετάσεων που διαθέτουμε είναι πλήρως αυτοματοποιημένο, φιλικό προς το χρήστη και διέπεται από τις αρχές της αμεροληψίας, αντικειμενικότητας, αξιοπιστίας και εγκυρότητας.

 

 

Μερικά από αυτά είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου, ενώ άλλα μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον ιστότοπο μας και την εμπειρία του χρήστη (παρακολούθηση cookie). Μπορείτε να αποφασίσετε μόνοι σας εάν θέλετε να επιτρέψετε τα cookies ή όχι. Λάβετε υπόψη ότι εάν τα απορρίψετε, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του ιστότοπου.