Στρατηγική συνεργασία Ελληνικού Ινστιτούτου Πιστοποιήσεων

sommelier

 

Η συνεχής και αλματώδης ανάπτυξη στο χώρο του τουρισμού και της εστίασης, σε συνδυασμό με την ανοδική πορεία του κλάδου της οινοποιίας, οδήγησαν στην εντυπωσιακή ανέλιξη του επαγγέλματος του Οινοχόου (Sommelier). Ο Οινοχόος είναι το στέλεχος που αναλαμβάνει το σχεδιασμό και τη διαχείριση της κάβας σε εστιατόρια, ξενοδοχεία, οινοποιεία κλπ., συντάσσει τη λίστα κρασιών, φροντίζει για τη συντήρηση και διαχείρισή τους, συμβουλεύει και προτείνει κρασί στους πελάτες και αναλαμβάνει το σερβίρισμά του.

Το ΕΛ.ΙΝ.Π., διαπιστευμένος φορέας πιστοποίησης κατά ΙSO 17024 από το ΕΣΥΔ, έχει αναπτύξει το σχήμα πιστοποίησης του <<Οινοχόου>> παρέχοντας το πλέον σύγχρονο σύστημα εξετάσεων, βασιζόμενο στην τεκμηριωμένη επάρκεια, αμεροληψία, αντικειμενικότητα, αξιοπιστία και εγκυρότητα.

Συνεργάζεται και με το ΙΕΚ Δέλτα που έχει αναπτύξει ένα πλήρες εκπαιδευτικό πρόγραμμα Οινοχόου (Sommelier), το οποίο δύναται να οδηγήσει στην πιστοποίηση του καταρτιζόμενου μέσα από το εξεταστικό σύστημα του Ελληνικού Ινστιτούτου Πιστοποιήσεων – ΕΛ.ΙΝ.Π.

Κάνε το επόμενο βήμα στην καριέρα σου. Σε περιμένουμε!!!