ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

elinp dhmos athinaiwn 3

 

Στα πλαίσια της δικής του Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, το Ελληνικό Ινστιτούτο Πιστοποιήσεων – ΕΛ.ΙΝ.Π. με χαρά και τιμή ανακοινώνει την δωρεά των εξέταστρων για την πιστοποίηση στις Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής στους εκπαιδευόμενους που συμμετέχουν στην ενταξιακή δράση μαθημάτων πληροφορικής του Κέντρου Ένταξης Μεταναστών του δήμου Αθηναίων.

 

 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΛ.ΙΝ.Π

elinp dhmos athinaiwn

 

Σύμφωνα με τον όρο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, οι επιχειρήσεις αποτελούν οντότητες οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται, επηρεάζοντας και επηρεαζόμενες από τα δεδομένα της εποχής και του χώρου δράσης τους. Οφείλουν να αναγνωρίζουν την ευθύνη που τους αναλογεί, απέναντι στην κοινωνία και να σέβονται αρχές και αξίες όπως η παροχή ίσων ευκαιριών, η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής.

 

Στα πλαίσια της δικής του Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, το Ελληνικό Ινστιτούτο Πιστοποιήσεων – ΕΛ.ΙΝ.Π. με χαρά και τιμή ανακοινώνει την παροχή του εξεταστικού του συστήματος σε εκπαιδευόμενους που συμμετέχουν στα προγράμματα κατάρτισης του φορέα Επίκεντρο της Actionaid καθώς στα προγράμματα κατάρτισης του Δήμου Αθηναίων.

 

Οι εξετάσεις αφορούν τη δυνατότητα απόκτησης του πιστοποιητικού βασικών δεξιοτήτων πληροφορικής CCU του ΕΛ.ΙΝ.Π.

 

Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ - ΕΛ.ΙΝ.Π. είναι αναγνωρισμένος φορέας από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού – Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και τα πιστοποιητικά που εκδίδει είναι αναγνωρισμένα από το Ελληνικό Δημόσιο και αποδεκτά στις προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π.

 

Το σύστημα εξετάσεων που διαθέτουμε είναι πλήρως αυτοματοποιημένο, φιλικό προς το χρήστη και διέπεται από τις αρχές της αμεροληψίας, αντικειμενικότητας, αξιοπιστίας και εγκυρότητας.

 

 

Στρατηγική συνεργασία Ελληνικού Ινστιτούτου Πιστοποιήσεων

sommelier

 

Η συνεχής και αλματώδης ανάπτυξη στο χώρο του τουρισμού και της εστίασης, σε συνδυασμό με την ανοδική πορεία του κλάδου της οινοποιίας, οδήγησαν στην εντυπωσιακή ανέλιξη του επαγγέλματος του Οινοχόου (Sommelier). Ο Οινοχόος είναι το στέλεχος που αναλαμβάνει το σχεδιασμό και τη διαχείριση της κάβας σε εστιατόρια, ξενοδοχεία, οινοποιεία κλπ., συντάσσει τη λίστα κρασιών, φροντίζει για τη συντήρηση και διαχείρισή τους, συμβουλεύει και προτείνει κρασί στους πελάτες και αναλαμβάνει το σερβίρισμά του.

Το ΕΛ.ΙΝ.Π., διαπιστευμένος φορέας πιστοποίησης κατά ΙSO 17024 από το ΕΣΥΔ, έχει αναπτύξει το σχήμα πιστοποίησης του <<Οινοχόου>> παρέχοντας το πλέον σύγχρονο σύστημα εξετάσεων, βασιζόμενο στην τεκμηριωμένη επάρκεια, αμεροληψία, αντικειμενικότητα, αξιοπιστία και εγκυρότητα.

Συνεργάζεται και με το ΙΕΚ Δέλτα που έχει αναπτύξει ένα πλήρες εκπαιδευτικό πρόγραμμα Οινοχόου (Sommelier), το οποίο δύναται να οδηγήσει στην πιστοποίηση του καταρτιζόμενου μέσα από το εξεταστικό σύστημα του Ελληνικού Ινστιτούτου Πιστοποιήσεων – ΕΛ.ΙΝ.Π.

Κάνε το επόμενο βήμα στην καριέρα σου. Σε περιμένουμε!!!